Απόφαση 217 (16ης Συν. Δ.Σ. 2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 31 Αύγουστος, 2020 - 19:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
16η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
217η απόφαση
Ανάκληση της αριθμ. 162/2020 (ΑΔΑ: Ψ9ΛΘΩΛΚ-ΩΜ7) και λήψη νέας περί δωρεάν παραχώρησης δικαιώματος χρήσης χώρων του Λαογραφικού Μουσείου Φθιώτιδας στον ΄Εξωραϊστικό-Εκπολιτιστικό Σύλλογο Γυναιλών Λαμίας΄.