Απόφαση 259 (23ης Συν. Ο.Ε. 2017)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 30 Μάιος, 2017 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
23η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
259η απόφαση
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 22ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ