Απόφαση 340 (28ης Συν. Ο.Ε. 2017)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 4 Ιούλιος, 2017 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
28η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
340η απόφαση
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 310/2017 (ΑΔΑ:6Μ51ΩΛΚ-ΠΞΔ) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ