Απόφαση 368 (42ης Συν.Ο.Ε.2019)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 10 Δεκέμβριος, 2019 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
42η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
368η απόφαση
΄Εγκριση 1ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού - ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» προϋπολ. μελέτης 73.000,00 €