Απόφαση 377 (36ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 15 Σεπτέμβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
36η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
377η απόφαση
Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - ΟικονομικήΠροσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 91646 του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ου & 17ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 17ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» προϋπολ. 489.244,37€