Απόφαση 411 (37ης Συν.Ο.Ε.2018)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 25 Σεπτέμβριος, 2018 - 14:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
37η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
411η απόφαση
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΛΑΜΙΑΣ -ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ -ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ