Απόφαση 426 (40ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 12 Οκτώβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
40η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
426η απόφαση
Αλλαγή χώρου διεξαγωγής συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής