Απόφαση 440 (38ης Συν. Ο.Ε. 2017)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 5 Σεπτέμβριος, 2017 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
38η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
440η απόφαση
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 366/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ -ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ