Απόφαση 468 (43ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 27 Οκτώβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
43η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
468η απόφαση
Έγκριση γνωμοδότησης για ενδικοφανή προσφυγή αναφορικά με τη διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης (449.971,20 € με ΦΠΑ 24%)