Απόφαση 7 (3ης Συν. Ε.Π.Ζ. 2018)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 16 Απρίλιος, 2018 - 13:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
3η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
7η απόφαση
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΄ΠΙΣΤΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΔΙΩΝ (GO CART)΄