Πρόσκληση 5ης Συν. Ε.Π.Ζ. 2012

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 15 Μάρτιος, 2012 - 13:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
5η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.34441/16-09-2005 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ»

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.56590/6-7-2011 ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ»

Θέμα: ΠΕΡΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.42/12 ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ & ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.73563/26-9-11 ΆΔΕΙΑΣ ΊΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΠΙΤΣΑΡΙΑ»

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.712/11580/4Α/1984 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.51095/1-10-10 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.32180/15-07-08 ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ & ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.6660/12-2-2009 ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ,

Θέμα: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.21970/11-05-2009 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»

Θέμα: ΠΕΡΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.23/12 ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ & ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 46693/17-11-03 ΆΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΠΑΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΖΙΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΚΟΡΡΕ ΜΑΡΙΑ)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΖΙΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ( ΚΟΡΡΕ ΜΑΡΙΑ)

Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ Α. ΣΑΜΑΡΑ

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΠ. ΤΕΜΠΕΛΗΣ Α.Ε.)

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΠ. ΤΕΜΠΕΛΗΣ Α.Ε.)