Πρόσκληση 9ης Συν. Ε.Π.Ζ. 2020

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 9 Σεπτέμβριος, 2020 - 11:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
9η συνεδρίαση

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την 09η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη διαδικτυακά στο σύνδεσμο :  https://gnosis-conf.whereby.com/lamia, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020], όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (A; 76΄ ).

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα και συντέμνεται η προβλεπόμενη από το   άρθρο 75 παρ.6 Ν.3852/10, προθεσμία πρόσκλησης σύγκλησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι εργασίες κατασκευής πεζοδρομίων στην οδό Καραγιαννοπούλου, και οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Μακρόπουλου έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη 10/09/2020.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisi_9is_synedriasis_orthi.pdf81.63 KB