Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 42ης συνεδρίασης έτους 2020

Προβολή 1 - 21 από 21
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
42 455 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμό -Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών - Κατάρτιση όρων... Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 454 Έγκριση γνωμοδότησης για τροποποίηση της αρ. πρωτ.: 44072/29-10-2019 σύμβασης για την προμήθεια... Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 453 Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ... Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 452 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΤΗΣ... Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 451 Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.... Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 450 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών συντήρησης δασικού οδικού δικτύου . Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 449 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 99/2020 διαταγής πληρωμής του... Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 448 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 93/2020 διαταγής πληρωμής του... Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 447 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 94/2020 διαταγής πληρωμής του... Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 446 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 95/2020 διαταγής πληρωμής του... Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 445 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 83/2020 διαταγής πληρωμής του... Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 444 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 96/2020 διαταγής πληρωμής του... Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 443 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 84/2020 διαταγής πληρωμής του... Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 442 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 98/2020 διαταγής πληρωμής του... Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 441 Καθορισμός τελών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2019- Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 440 Διαγραφή οφειλών «Π.Α.Ε. ΛΑΜΙΑ» λόγω συμψηφισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ.3752/2018... Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 439 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος - εισήγηση... Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 438 Αποδοχή χρηματοδοτήσεων Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 437 Έγκριση 1ου Πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια... Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 436 Περί πρακτικής άσκησης ενός φοιτητή Τ.Ε.Ι. Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 435 Υποβολή πρότασης στο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» -Υ.Π.ΕΝ. στην Πρόσκληση «Χρηματοδότηση διεξαγωγής... Τρί, 20/10/2020 περισσότερα