Αναζήτηση Ψηφιακών Υπηρεσιών

Προβολή 81 - 103 από 103
Τίτλοςφθίνουσα ταξινόμηση Κατηγορία
Στατιστικά ασύρματου δικτύου Ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα
Τροποποίηση τιμής ζώνης και συντελεστή παλαιότητας Τ.Α.Π.
Υπεραστικό ΚΤΕΛ - Λίστα γραμμών (Mobility) Μετακίνηση
Υπεραστικό ΚΤΕΛ - Λίστα στάσεων (Mobility) Μετακίνηση
Υπεραστικό ΚΤΕΛ - Λίστα στάσεων (με παραμέτρους) (Mobility) Μετακίνηση
Υπεραστικό ΚΤΕΛ - Χρονοδιάγραμμα (Mobility) Μετακίνηση
Υποβολή φωτογραφιών Υπηρεσίες ιστοσελίδας
Φωνητική πύλη Online συναλλαγές
Χάρτης κάλυψης ασύρματου (WiFi) δικτύου Ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα
Χορήγηση θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ Τεχνική υπηρεσία
Χορήγηση Πιστοποιητικoύ Γέννησης Δημοτολόγιο
Χορήγηση Πιστοποιητικoύ πλησιεστέρων συγγενών Δημοτολόγιο
Χορήγηση Πιστοποιητικού Αγαμίας Δημοτολόγιο
Χορήγηση Πιστοποιητικού Ανυπαρξίας Δημοτολόγιο
Χορήγηση Πιστοποιητικού για Μεταδημότευση Δημοτολόγιο
Χορήγηση Πιστοποιητικού για Στρατιωτικές Σχολές Δημοτολόγιο
Χορήγηση Πιστοποιητικού Έκδοσης Αστυνομικής Ταυτότητας Δημοτολόγιο
Χορήγηση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας Δημοτολόγιο
Χορήγηση Πιστοποιητικού Ιθαγένειας Δημοτολόγιο
Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης Δημοτολόγιο
Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για ΟΓΑ Δημοτολόγιο
Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογική Χρήση Δημοτολόγιο
Χορήγηση Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας Δημοτολόγιο

Σελίδες