Καταστάσεις συμμετεχόντων πωλητών στις Λαϊκές αγορές 9-10-11-12/6