Μέτρα στήριξης Δήμου Λαμιέων για Εμπόρους, Επαγγελματίες και Επιχειρήσεις.

Εκτυπώσιμη μορφή

Ο  Δήμος Λαμιέων από την πρώτη στιγμή πρωτοστατεί και παρεμβαίνει  με μέτρα οικονομικής  ελάφρυνσης των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων προκειμένου να στηρίξει  την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα που πλήττεται για 2η φορά μέσα σε λίγους μήνες από την εμφάνιση της πανδημίας. 

Προς τούτο με πρωτοβουλία του Δημάρχου Λαμιέων, υπό τον συντονισμό του Αντιδημάρχου Τοπικής Ανάπτυξης Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Παναγιώτη Φώσκολου και τη συνεργασία των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, η σχετική εισήγηση έτυχε ευρείας αποδοχής τόσο από την Οικονομική Επιτροπή, όσο και από το Δημοτικό  Συμβούλιο, το οποίο  με την υπ’ αριθμ.265/18-11-2020 ομόφωνη  απόφασή του,  αποφάσισε :

1. Την απαλλαγή από τα αναλογούντα τέλη των επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του  COVID-19  με αποτέλεσμα  να μην  κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, ως εξής:

α)  Για όσες επιχειρήσεις  έχουν ήδη  καταβάλλει τέλη για το έτος 2020, η άδεια χρήσης κοινοχρήστων χώρων θα ανανεώνεται και για το έτος 2021 χωρίς την καταβολή νέων τελών.

β) Για όσες επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη προμηθευτεί της άδεια ή δεν έχουν καταβάλλει τέλη χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2020, η άδεια χρήσης   θα εκδίδεται  και για το  2021 με την  καταβολή των τελών του  2020.  

2. Την μείωση μισθώματος κατά 40% επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Λαμιέων και των ν.π.δ.δ. αυτού, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020,  για όσους έχουν ληφθεί  μέτρα περί μερικής η ολικής αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας.

3. Την αναστολή της   υποχρέωσης  υποβολής δήλωσης για τον καθορισμό του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων & του τέλους παρεπιδημούντων (0,5%),  για όσο χρόνο  ισχύει αναστολή της λειτουργίας τους και τη δυνατότητα  να  υποβάλουν  τη  δήλωση μετά το άνοιγμα και σε διάστημα επιπλέον 30 ημερών,  χωρίς την επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων για τη μη έγκαιρη υποβολή.

Με την ίδια  απόφαση ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού  σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.  Απαραίτητη προϋπόθεση οποιασδήποτε απαλλαγής από τα τέλη ή συμψηφισμού  είναι η αίτηση του ενδιαφερόμενου καθώς και  η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη αποφασισθεί και ανακοινωθεί η δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη καθαριότητας και δημοτικού φωτισμού, για όλους όσους πλήττονται.

 

 Ο Δήμαρχος κ. Θύμιος Καραΐσκος δήλωσε: 

« Ως  έμπρακτη εκδήλωση συμπαράστασης, ο Δήμος της Λαμίας, αποφασίζει από τους πρώτους  ένα νέο  σύνθετο «πακέτο μέτρων» που αφορά επαγγελματίες και  επιχειρήσεις,  έτσι ώστε, στο μέτρο του δυνατού και σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας, να εξαντλήσει τα περιθώρια συμπαράστασης σε όλους αυτούς που δοκιμάζονται λόγω της πανδημίας.   Είμαστε σε ετοιμότητα  και προετοιμαζόμαστε και για την επόμενη μέρα της κρίσης,  που μας αναγκάζει να σκεφτούμε δράσεις και παρεμβάσεις για την επανεκκίνηση της τοπικής μας οικονομίας, που για άλλη μια φορά δοκιμάζεται.»