Ψηφιακά εργαλεία εξ΄αποστάσεως διδασκαλίας

Εκτυπώσιμη μορφή

Δείτε στο ακόλουθπ link ψηφιακά εργαλεία που ενεργοποίησε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανταποκρινόμενο άμεσα στις εξελίξεις  και τα οποία  επιτρέπουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία και τα οποία.