Υποβολή αιτήσεων για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Επίδομα Στέγασης

Εκτυπώσιμη μορφή

Αναφορικά με τις αιτήσεις για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το Επίδομα Στέγασης για το μήνα Ιούνιο σας ενημερώνουμε, ότι είναι αναγκαία η επανυποβολή των αιτήσεων, οι οποίες υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν τον Οκτώβριο και το Δεκέμβριο του 2019  και έπρεπε να ανανεωθούν αντίστοιχα  τον Απρίλιο και τον Ιούνιο του 2020.

Προκειμένου να γίνει η επανυποβολή των αιτήσεων καλούνται οι δικαιούχοι να προγραμματίσουν   ΕΓΚΑΙΡΑ το ραντεβού τους στα τηλέφωνα :

  • 2231351025 για το επίδομα ΚΕΑ (δικαιολογητικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) και
  • 2231033590 για το επίδομα στέγασης, επίδομα γέννησης και προνοιακά επιδόματα(δικαιολογητικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 & 3) 

 

Διευκρινίζεται ότι εάν δεν έχει υποβληθεί ακόμα φορολογική δήλωση για το 2019 γίνονται αποδεκτές οι φορολογικές δηλώσεις του 2018 για τα αντίστοιχα επιδόματα.