ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΟΥ Ι. ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΗΡΙΑ ΛΑΜΙΑΣ