ΔΤ πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμμετοχή στην Δημ.Επιτ.Ισότητας

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Πέμ, 13/06/2013 - 11:00 έως Παρ, 14/06/2013 - 10:55

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Λαμιέων και το Τμήμα Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων, καλεί τους ενδιαφερόμενους αιρετούς και αιρετές, υπηρεσιακά στελέχη της αρμόδιας για τις πολιτικές φύλου Διεύθυνσης του Δήμου, εμπειρογνώμονες στα θέματα ένταξης της διάστασης του φύλου στις τοπικές πολιτικές, εκπρόσωπους μη Κυβερνητικών οργανώσεων και γυναικείων οργανώσεων της περιοχής καθώς και ιδιώτες (με σχετική εμπειρία σε θέματα ένταξης της διάστασης του φύλου στις τοπικές πολιτικές), που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Λαμιέων, να υποβάλλουν αίτηση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 28/6/2013, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου επί της οδού Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού στην Λαμία.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με την πρόσκληση είναι το 2231350031.

Ο Δήμος Λαμιέων έχει υπογράψει την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Κοινωνία, ύστερα από σχετική πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που αναφέρονται σ' αυτή σχετικά με την πολιτική ισότητας την οποία πρέπει να εφαρμόσει.

Μετά από την εκδήλωση ενδιαφέροντος, θα υπάρξει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, με τις διαδικασίες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 70 του Ν. 3852/2010.