ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Πέμ, 24/10/2019 - 08:45

Από τη Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων ανακοινώνεται ότι, μετά από σχετική αίτηση παρόχου δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών εντός της Τ.Κ. Δάφνης,  ήτοι κατασκευή μικροτάφρου συνολικού μήκους 5,00μ. επί δημοτικής οδού στο οδόστρωμα και εγκατάσταση μιας καμπίνας. Η δημοσίευση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 9, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ του Ν.4463/2017 (ΦΕΚ 42Α/30-03-2017).

Πληροφορίες  : Ζωή Κακανά

Τηλ :  22310 - 24164

 Fax : 22310 – 22465