Χορήγηση πρόσθετων αξιών τοποθέτησης (voucher) για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και τα Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Λαμιέων μέσω ΕΣΠΑ

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Παρ, 22/09/2017 - 00:00 έως 23:55
Ετικέτες: 

           Το Τμήμα Παιδικής Μέριμνας και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Λαμιέων ενημερώνει τους υποψήφιους, που συμμετείχαν στη πρόσκληση με Αρ. Πρωτ. 5122/23-5-2017 που εξέδωσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για το σχολικό έτος 2017-2018, οι οποίοι είχαν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών και δεν έλαβαν voucher λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού, ότι τους δίνεται η δυνατότητα να δηλώσουν ότι επιθυμούν να τους χορηγηθεί voucher στην ηλεκτρονική εφαρμογή “Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση πρόσθετων voucher” με τη χρήση του προσωπικού τους ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

          Ο κάθε υποψήφιος κατά την υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ- ΔΗΛΩΣΗΣ για τη χορήγηση voucher, είναι απαραίτητο να έχει έγγραφη βεβαίωση από το Δήμο Λαμιέων στην οποία θα βεβαιώνεται ότι έχει βρει θέση σε Παιδικό ή Βρεφονηπιακό Σταθμό καθώς και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) του Δήμου Λαμιέων.

          Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 24:00 στη διεύθυνση: https://www.eetaa.gr/.

          Για τα παιδιά που εγγράφονται μέσω ΕΣΠΑ στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς καθώς και στα Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Λαμιέων, δεν υπάρχει καμιά οικονομική επιβάρυνση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες (διατροφή, υλικά, μουσική, γυμναστική, μουσικοκινητική αγωγή κ.λπ.).