Κλειστό Δημοτολόγιο και Ληξιαρχείο για μία εβδομάδα

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Παρ, 12/01/2018 - 00:00 έως 23:55
Ετικέτες: 

          Ανακοινώνεται ότι λόγω της μετάβασης στο νέο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών», η Υπηρεσία Δημοτολογίου του Δήμου Λαμιέων, σε εφαρμογή της αριθ. ΥΠ.ΕΣ.ΤΑΔΚ οικ. 5/2018/ 2-1-2018 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 3/Β/5-1-2018), θα διακόψει τις εργασίες ενημέρωσης των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων την 12η Ιανουαρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, ώστε από 22-1-2018, που θα έχει ολοκληρωθεί η εν λόγω μετάβαση, οι εργασίες ενημέρωσης των στοιχείων δημοτολογίου, να γίνεται με αποκλειστική χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος Μητρώου Πολιτών.

         Κατά το χρονικό διάστημα της μετάβασης στο νέο πληροφοριακό σύστημα, δηλαδή από 15-1-2018 έως και 21-1-2018, δεν θα πραγματοποιείται καμία εγγραφή, διαγραφή, συμπλήρωση ή μεταβολή στοιχείων σε οικογενειακές μερίδες στα Δημοτολόγια των Δήμων της Χώρας, ενώ σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου πολίτη, θα είναι δυνατή η καταχώριση εγγραφής στα χειρόγραφα βιβλία του Δημοτολογίου. Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα, θα εκδίδονται μόνο πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και γέννησης καθώς και βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας και μόνο εφόσον δεν υπάρχουν μεταβολές.

        Για τον ίδιο λόγο (μετάβαση στο νέο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών»), οι Υπηρεσίες των Ληξιαρχείων του Δήμου μας θα διακόψουν τις εργασίες ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος ληξιαρχικών πράξεων του Υπουργείου Εσωτερικών την 16η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00.

       Η  επανέναρξη των εργασιών ενημέρωσης των στοιχείων των κατά τόπους Ληξιαρχείων θα γίνει την 22 Ιανουαρίου 2018, με την έναρξη του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών και με αποκλειστική χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος μητρώου πολιτών.

      Κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η μετάπτωση των δεδομένων των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών στο «Μητρώο Πολιτών», ήτοι από 17-1-2018 έως και 21-1-2018 καταργείται η εκτύπωση ληξιαρχικών πράξεων από το Πληροφοριακό Σύστημα Ληξιαρχικών Πράξεων, ενώ η καταχώριση των ληξιαρχικών γεγονότων κατά το μεταβατικό αυτό χρονικό διάστημα θα γίνεται σε χειρόγραφα ληξιαρχικά βιβλία.

     Επισημαίνουμε ότι, οι πολίτες όλο αυτό το διάστημα δε θα μπορούν να εξυπηρετηθούν ούτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

     Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22313 51020 για θέματα Δημοτολογίου και στο τηλέφωνο 22313 51070 για θέματα Ληξιαρχείου.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο kleisto_dimotologio_kai_lixiarheio_gia_mia_evdomada_.docx64.54 KB