Περαιτέρω προληπτικά ειδικά μέτρα Δήμου Λαμιέων, που αφορούν δράσεις για τον περιορισμό της πιθανότητας της εξάπλωσης της επιδημίας κορονοϊού

Εκτυπώσιμη μορφή

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Υπουργείου Υγείας για περαιτέρω προληπτικά ειδικά μέτρα, που αφορούν δράσεις για τον περιορισμό της πιθανότητας της εξάπλωσης της επιδημίας κορονοϊού με κύριο στόχο, την προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, σας ενημερώνουμε, ότι ο Δήμος Λαμιέων από αύριο Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 και μέχρι τη λήξη τους λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:

• Αναστολή της λειτουργίας των ΚΑΠΗ και του Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου Λαμιέων για 4 εβδομάδες.

• Αναστολή οιασδήποτε συνεδριακής εκδήλωσης στο Δήμο Λαμιέων για 4 εβδομάδες.

• Αναστολή όλων των σχολικών εκδρομών στο εσωτερικό της χώρας για  2 εβδομάδες.

• Διεξαγωγή όλων των αθλητικών εκδηλώσεων στις ανοικτές και κλειστές Δημοτικές εγκαταστάσεις κεκλεισμένων των θυρών για 2 εβδομάδες.

Ο Δήμος Λαμιέων εναρμονίζει τις αποφάσεις και τις ενέργειες του με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας και των συναρμόδιων Υπουργείων, παρακολουθεί τα γεγονότα όπως εξελίσσονται και θα ενημερώνει τους δημότες με σχετικά Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις.