Προγραμματισμός εργασιών και διακοπή κυκλοφορίας στην οδοό Καραϊσκάκη