Υπεγράφησαν τα συμβόλαια της αγοράς του Διατηρητέου Ακινήτου επί της οδού Αριστοτέλους 3 στη Λαμία

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Τρί, 24/11/2015 - 00:00 έως 23:55
Ετικέτες: 

            Υπεγράφησαν την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015 τα συμβόλαια της αγοράς του Διατηρητέου Ακινήτου επί της οδού Αριστοτέλους 3 στη Λαμία  βάσει του έργου «Απευθείας Αγορά του Διατηρητέου Ακινήτου επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 3 στη Λαμία».

           Το έργο με την αρ. πρ. 3654/17-09-2015 Απόφαση του Πράσινου Ταμείου (Α.Δ.Α.: ΩΥ0146Ψ844-ΥΓ0) χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Συνεχιζόμενο προς χρηματοδότηση Πρόγραμμα για την Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελευθέρων Κοινόχρηστων Χώρων και  Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2014-Α.Π.4» (ΑΔΑ: 6ΔΞ646Ψ844-1Γ2) για το έτος 2015, σε συνέχεια της Πρόσκλησης 4212/10-11-2014 (Κωδικός Πρόσκλησης: ΚΧ1/2014).

         Το εγκεκριμένο ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται σε τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (370.000,00€).