Απόφαση 103 (8ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 25 Φεβρουάριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
8η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
103η απόφαση
Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της υπ΄ αριθ. 121/2019 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας – εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο του Δήμου Λαμιέων