Απόφαση 109 (8ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 25 Φεβρουάριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
8η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
109η απόφαση
Έγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού-έλεγχος δικαιολογητικών-κατακύρωση αποτελέσματος για την προμήθεια: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Λαμίας»