Απόφαση 110 (8ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 25 Φεβρουάριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
8η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
110η απόφαση
Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθειας οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Λαμίας»