Απόφαση 111 (8ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 25 Φεβρουάριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
8η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
111η απόφαση
Έγκριση 3ου πρακτικού δ και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για την : «Προμήθεια τροφίμων & ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ)»για τις ανάγκες της κοινωνικής σύμπραξης Π.Ε. Φθιώτιδας με επικεφαλής εταίρο/δικαιούχο το Δήμο Λαμιεων, συνολικού προϋπολογισμού 1.861.972,80€ άνευ φπα (2.132.542,67€