Απόφαση 139 (4ης Συν. Δ.Σ. 2012)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 21 Μάρτιος, 2012 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
4η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
139η απόφαση
ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 5ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (CIP-ICT-PSP-2011-5) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΠΕ" (ICT PSP) ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (CIP)» ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕ ΤΟ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ CITYSDK.