Απόφαση 167 (20ης Συν. Ο.Ε. 2013)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 4 Ιούνιος, 2013 - 12:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
20η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
167η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ