Απόφαση 171 (13ης Συν. Τ.Σ. 2012)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 19 Οκτώβριος, 2012 - 11:00
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
13η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
171η απόφαση
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΒΡΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ )