Απόφαση 177 (4ης Συν. Δ.Σ. 2014)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 31 Μάρτιος, 2014 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
4η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
177η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΗΠΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ)΄