Απόφαση 182 (8ης Συν. Δ.Σ. 2013)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 24 Απρίλιος, 2013 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
8η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
182η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ΄ (Αρ. μελέτης 37/2012)