Απόφαση 221 (24ης Συν. Ο.Ε. 2013)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 18 Ιούλιος, 2013 - 10:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
24η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
221η απόφαση
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡ. ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ- ΥΠΑΤΗΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ