Απόφαση 251 (15ης Συν. Δ.Σ. 2018)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 23 Μάιος, 2018 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
15η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
251η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΜ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ΄