Απόφαση 279 (25ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 2 Ιούλιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
25η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
279η απόφαση
Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού (έλεγχος δικαιολογητικών - κατακύρωση αποτελέσματος) για την υπηρεσία : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»