Απόφαση 289 (28ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 21 Ιούλιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
28η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
289η απόφαση
Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση της εκδήλωσης ¨ΒΡΑΔΙΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΙΝΕΜΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ;http://www.lamia.gr/sites/default/files/sinedriaseis/apofaseis/apospasma... 19:39;el Απόφαση 290 (28ης Συν.Ο.Ε.2020);Οικονομική Επιτροπή;;07/21/2020 09:00;07/21/2020 09:00;Απόφαση;2020;28;290;Άσκηση ή μη αίτησης για τον προσδιορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης - εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο του Δήμου Λαμιέων;http://www.lamia.gr/sites/default/files/sinedriaseis/apofaseis/apospasma... 19:39;el Απόφαση 291 (28ης Συν.Ο.Ε.2020);Οικονομική Επιτροπή;;07/21/2020 09:00;07/21/2020 09:00;Απόφαση;2020;28;291;Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της υπ΄ αριθ. Α16/2020 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά – παραπομπή της υπόθεσης στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων;http://www.lamia.gr/sites/default/files/sinedriaseis/apofaseis/apospasma... 19:39;el Απόφαση 292 (28ης Συν.Ο.Ε.2020);Οικονομική Επιτροπή;;07/21/2020 09:00;07/21/2020 09:00;Απόφαση;2020;28;292;Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της υπ΄ αριθ. Α259/2020 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά - εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο του Δήμου Λαμιέων;http://www.lamia.gr/sites/default/files/sinedriaseis/apofaseis/apospasma... 19:39;el Απόφαση 293 (28ης Συν.Ο.Ε.2020);Οικονομική Επιτροπή;;07/21/2020 09:00;07/21/2020 09:00;Απόφαση;2020;28;293;Εγκριση της με αριθ. 26/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαμιέων περί 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού .;http://www.lamia.gr/sites/default/files/sinedriaseis/apofaseis/apospasma... 19:39;el Απόφαση 294 (28ης Συν.Ο.Ε.2020);Οικονομική Επιτροπή;;07/21/2020 09:00;07/21/2020 09:00;Απόφαση;2020;28;294;Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση του «14ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΙΤΗΣ»;http://www.lamia.gr/sites/default/files/sinedriaseis/apofaseis/apospasma... 19:39;el Απόφαση 295 (28ης Συν.Ο.Ε.2020);Οικονομική Επιτροπή;;07/21/2020 09:00;07/21/2020 09:00;Απόφαση;2020;28;295;Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση: «3ος ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΘΕΣΠΙΕΣ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ - ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ-». ;http://www.lamia.gr/sites/default/files/sinedriaseis/apofaseis/apospasma... 19:39;el Απόφαση 296 (28ης Συν.Ο.Ε.2020);Οικονομική Επιτροπή;;07/21/2020 09:00;07/21/2020 09:00;Απόφαση;2020;28;296;Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια με θέμα :»ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΑ ΖΩΑ»;http://www.lamia.gr/sites/default/files/sinedriaseis/apofaseis/apospasma... 19:39;el Απόφαση 297 (28ης Συν.Ο.Ε.2020);Οικονομική Επιτροπή;;07/21/2020 09:00;07/21/2020 09:00;Απόφαση;2020;28;297;Εξειδίκευση Πίστωσης για ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ , ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ;http://www.lamia.gr/sites/default/files/sinedriaseis/apofaseis/apospasma... 19:39;el Απόφαση 298 (28ης Συν.Ο.Ε.2020);Οικονομική Επιτροπή;;07/21/2020 09:00;07/21/2020 09:00;Απόφαση;2020;28;298;Έγκριση χρηματοδότησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ;http://www.lamia.gr/sites/default/files/sinedriaseis/apofaseis/apospasma... 19:39;el Απόφαση 299 (28ης Συν.Ο.Ε.2020);Οικονομική Επιτροπή;;07/21/2020 09:00;07/21/2020 09:00;Απόφαση;2020;28;299;Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ου & 17ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & 17ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» προϋπολ. 489.244,37 € με Φ.Π.Α. 24%;http://www.lamia.gr/sites/default/files/sinedriaseis/apofaseis/apospasma... 19:39;el Απόφαση 300 (28ης Συν.Ο.Ε.2020);Οικονομική Επιτροπή;;07/21/2020 09:00;07/21/2020 09:00;Απόφαση;2020;28;300;Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ», προϋπολ. 403.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%);http://www.lamia.gr/sites/default/files/sinedriaseis/apofaseis/apospasma... 19:39;el Απόφαση 301 (28ης Συν.Ο.Ε.2020);Οικονομική Επιτροπή;;07/21/2020 09:00;07/21/2020 09:00;Απόφαση;2020;28;301;Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ» προϋπολ. 74.000,00 € (με ΦΠΑ 24%);http://www.lamia.gr/sites/default/files/sinedriaseis/apofaseis/apospasma... 19:39;el Απόφαση 302 (28ης Συν.Ο.Ε.2020);Οικονομική Επιτροπή;;07/21/2020 09:00;07/21/2020 09:00;Απόφαση;2020;28;302;Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» προϋπολ. 50.000,00 € (με ΦΠΑ 24%);http://www.lamia.gr/sites/default/files/sinedriaseis/apofaseis/apospasma... 19:39;el Απόφαση 303 (28ης Συν.Ο.Ε.2020);Οικονομική Επιτροπή;;07/21/2020 09:00;07/21/2020 09:00;Απόφαση;2020;28;303;Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ »;http://www.lamia.gr/sites/default/files/sinedriaseis/apofaseis/apospasma... 19:39;el Απόφαση 304 (28ης Συν.Ο.Ε.2020);Οικονομική Επιτροπή;;07/21/2020 09:00;07/21/2020 09:00;Απόφαση;2020;28;304;Ανάκληση της αριθ. 268/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ;http://www.lamia.gr/sites/default/files/sinedriaseis/apofaseis/apospasma... 19:39;el Απόφαση 305 (28ης Συν.Ο.Ε.2020);Οικονομική Επιτροπή;;07/21/2020 09:00;07/21/2020 09:00;Απόφαση;2020;28;305;Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για απευθείας ανάθεση σε νομικό σύμβουλο-υποβολή αίτησης στο αρμόδιο εφετείο Λάρισας για αλλαγή σκοπού της ιδιόγραφης διαθήκης- καθορισμός αμοιβής «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ Υ/3ου ΓΕΛ -ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» ;http://www.lamia.gr/sites/default/files/sinedriaseis/apofaseis/apospasma... 19:39;el