Απόφαση 299 (40ης Συν. Ο.Ε. 2012)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 25 Σεπτέμβριος, 2012 - 12:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
40η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
299η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ.Χ. ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΑΤΗΣ