Απόφαση 303 (33ης Συν. Ο.Ε. 2013)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος, 2013 - 12:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
33η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
303η απόφαση
2Η ΕΚ ΝΕΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ Τ. Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ