Απόφαση 320 (30ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 4 Αύγουστος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
30η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
320η απόφαση
Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 59/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας.