Απόφαση 339 (10ης Συν. Δ.Σ. 2016)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 29 Ιούνιος, 2016 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
10η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
339η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ΄