Απόφαση 341 (32ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 14 Αύγουστος, 2020 - 10:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
32η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
341η απόφαση
Εξειδίκευση πίστωσης για την χορήγηση προσωρινής ηλεκτρικής παροχής για την ηλεκτροδότηση της εκδήλωσης «ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΙΑ 2020» (ημερομηνία έναρξης εκδήλωσης 26-8-2020)