Απόφαση 345 (16ης Συν. Δ.Σ. 2013)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 2 Οκτώβριος, 2013 - 19:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
16η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
345η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 54/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δ.Λ. ΄ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΨΗΦΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ Δ.Λ.΄