Απόφαση 355 (16ης Συν. Δ.Σ. 2013)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 2 Οκτώβριος, 2013 - 19:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
16η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
355η απόφαση
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ , ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΦΑΛΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ, ΚΛΠ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ