Απόφαση 355 (33ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 28 Αύγουστος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
33η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
355η απόφαση
Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών , του έργου: «Κατασκευή Στεγάστρου στην πλατεία Γιαννιτσιώτη-Κισσάβου»