Απόφαση 359 (16ης Συν. Δ.Σ. 2013)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 2 Οκτώβριος, 2013 - 19:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
16η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
359η απόφαση
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄ΜΠΙΡΛΙΑ΄ Τ.Κ. ΣΥΚΑΣ