Απόφαση 361 (35ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 8 Σεπτέμβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
35η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
361η απόφαση
Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση: «14ος Μαραθώνιος βουνού Ηρακλής, Hercules Mountain Marathon»