Απόφαση 364 (16ης Συν. Δ.Σ. 2019)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 25 Σεπτέμβριος, 2019 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
16η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
364η απόφαση
Περι «διαγραφής χρεών οφειλεών του Δήμου από τέλη Κοιμητηρίου & λοιπών οφειλών (περιπ.1δ αρθρο 174 ν.3463/06)